לוח השנה האקדמית

 לוח השנה האקדמית לשנה"ל תשע"ח

סמסטר ב

לוח שנה אקדמית סמסטר ב תשע"ח
יום היכרות לסטודנטים חדשים19.3.2018
פתיחת סמסטר ב20.3.2018
חופשת פסח- אין לימודים31.3.2018 - 6.4.2018
יום העצמאות19.4.2018
שבועות20.5.2018
יום אחרון ללימודים1.7.2018
בחינות סמסטר ב4.7.2018 - 27.7.2018

סמסטר קיץ

פתיחת סמסטר קיץ29.7.2018
יום אחרון ללימודים17.9.2018
בחינות סמסטר קיץ20.10.2018 – 2.2.2018

 לוח השנה האקדמית לשנה"ל תשע"ט

סמסטר א

יום היכרות לסטודנטים חדשים
18.10.2018
פתיחת סמסטר א
21.10.2018
חופשת חנוכה - אין לימודים
2.12.2018 - 7.12.2018
יום אחרון ללימודים
24.1.2018
בחינות סמסטר א
28.1.2019 - 19.2.2019
חופשה בין הסמסטרים
20.2.2019 - 26.2.2019

סמסטר ב

יום היכרות לסטודנטים חדשים
14.3.2019
פתיחת סמסטר ב
17.3.2019
חופשת פסח - אין לימודים
19.4.2019 - 26.4.2019
יום העצמאות
6.5.2019
שבועות9.6.2019
יום אחרון ללימודים
27.6.2019
בחינות סמסטר ב
3.7.2019 - 26.7.2019

סמסטר קיץ

פתיחת סמסטר קיץ
28.7.2019
יום אחרון ללימודים
12.9.2019
בחינות סמסטר קיץ
16.9.2019 - 7.10.2019