מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה

 • תלמידי י"ב בשנת הלימודים הנוכחית, או כל מי שלא תהייה בידם תעודת בגרות מלאה עד לתאריך 31.3.2018 לא יוכלו להירשם כמועמדים, כולל תלמידי תיכון הנבחנים בבגרות זרה. עתודאים אינם רשאים להירשם לרפואה בטכניון.
 • אין הרשמה מאוחרת ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועד המצוין בטבלה למטה.
 • מועדי הרשמה

  מועדי הרשמה לרפואה תשע"ח
  21.1.2018התחלת הרשמה
  31.3.2018תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים
  מרץ/אפריל 2018המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית