מעבר לרפואה על סמך ציון סכם

ניתן להגיש בקשה לעבור לרפואה  על בסיס ציון הסכם אחרי סמסטר אחד או שני סמסטרים.  תהליך המיון והקבלה במקרים אלו יהיה זהה לזה המפורט בקישורית מועמדות על בסיס ציון סכם.

את הבקשה ניתן להגיש באתר מרכז רישום וקבלה, והיא אינה כרוכה בתשלום.

המעוניינים להגיש בקשת מעבר לרפואה, ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה , גם המבקשים לעבור על בסיס רקע אקדמי, מתבקשים להגיש בקשת מעבר באתר.

מועד הגשת בקשת המעבר

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי מועד זה.

תקינות אקדמית

המבקשים לעבור על בסיס ציון הסכם חייבים להיות במצב אקדמי תקין בעת הגשת הבקשה לעבור לרפואה או למסלול המשולב ובעת מעבר המסלול (אם מתקבלים), אחרת תבוטל החלטת המעבר.