קבלה על סמך רקע אקדמי למסלולי רפואה

 • מועמדים בעלי רקע אקדמי כלשהו חייבים להגיש גיליון ציונים רשמי המפרט את נושאי הלימוד והציונים שהשיגו בכל מקצוע במסגרת הלימודים.
 • הקבלה תהיה על פי הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי, ממוצע אקדמי, תעודת בגרות (רק לבעלי רקע חלקי) ומבחני מו״ר או מרק"ם. ראו פירוט לגבי רקע אקדמי חלקי ומלא.
 • המועמדות תידון ע"י ועדה מיוחדת בפקולטה, על סמך מכלול הנתונים שיהיו מונחים בפניה.
 • המועד האחרון בהחלט למסירת נתונים (כולל ציון פסיכומטרי) של מועמדים בעלי רקע אקדמי יהיה 30.3.2017. בכל מקרה תהיה הבחינה הפסיכומטרית ממועד מרץ/אפריל הבחינה האחרונה התקפה לדיון בקבלה לרפואה לשנה"ל תשע"ט (2018).
 • לא יינתנו פטורים מקורסי חשיפה ומקצועות הנלמדים בשנה ג'. בכל מקרה לא יתאפשר מעבר בין מחזורים בעקבות קבלת פטורים.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערות משמעת בתיק האישי.

מועמדים בעלי רקע אקדמי חלקי

 • סטודנטים בפקולטות להנדסה, למדעים, לרוקחות או לרפואת שיניים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ או בחו"ל, כולל סטודנטים במגמה המדעית של הפקולטה לרפואה בטכניון, יוכלו להגיש מועמדות ללימודים ברפואה-מגמת רפואה לאחר שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם.
 • מועמדותם תיבחן על סמך שקלול של:

ציון פסיכומטרי - 700 ומעלה
ציון סכם
- 91 ומעלה
ממוצע ציונים בקורסים לתואר ראשון
- 85 ומעלה
ציון מבחן מו"ר
- משתנה בהתאם לנתוני המועמדים מעת לעת.

 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • הקבלה לשנה א בלבד, פרט למועמדים בעלי רקע אקדמי חלקי במגמה המדעית של הפקולטה לרפואה בטכניון (ראו להלן).
 • מועמדים בעלי רקע אקדמי חלקי במגמה המדעית של הפקולטה לרפואה בטכניון, ואשר עברו בהצלחה תהליך הקבלה למגמת רפואה, יצטרפו ללימודי מגמת רפואה בסמסטר לימודים המותאם לשלב אותו השלימו בהצלחה במגמה המדעית.
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.

מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא

 • בוגרי תואר ראשון במדעים, ברוקחות או בהנדסה מאוניברסיטאות מוכרות בארץ או בחו"ל וסטודנטים בשנה האחרונה להשלמת התואר הראשון בתחומים הללו, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה א במגמת רפואה.
 • מועמדותם תיבחן על סמך:
  ציון פסיכומטרי - 700 ומעלה
  ממוצע ציוני תואר ראשון
  - 85 ומעלה (למועמדים המצויים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון יחושב הממוצע בהעדר ציוני הסמסטר האחרון להשלמת התואר).
  ציון מבחן מו"ר
  - משתנה בהתאם לנתוני המועמדים מעת לעת.
 • המתקבלים יידרשו להמציא אישור על סיום התואר הראשון טרם תחילת לימודי הרפואה.
  מועמדים מחו"ל יגישו מסמך רשמי, חתום ע"י המוסד המנפיק, ובו דירוג מיקומם ביחס לשאר הסטודנטים אשר למדו עימם באותו מסלול ובאותן שנים.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.
 • הקבלה לשנה א בלבד.

מועמדים מבתי ספר לרפואה בארץ (במסלול השש-שנתי)

 • מועמדים מבתי ספר לרפואה בארץ במסלול השש-שנתי, אשר השלימו שנה אחת או יותר של לימודים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנים א-ה בטכניון.
 • המועמדים פטורים מהגשת ציון בחינה פסיכומטרית.
 • המיון יהיה על סמך ההישגים האקדמיים ובהתאם לנסיבות האישיות של המועמדים.
 • על המועמדים להמציא אישורים המוכיחים כי הם עומדים בכל תנאי הקבלה לשלב אליו הם רוצים להתקבל בטכניון, וכן כי הם יכולים להתקבל לשלב כזה בבית הספר בו למדו רפואה עד הגשת הבקשה.
 • המועמדים מתבקשים להגיש מסמך קורות חיים הכתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המעבר.
 • מועמדים מצטיינים יוכלו להגיש מועמדותם לתוכנית MD/PhD.
 • הקבלה היא על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק אישי.

מועמדים מבתי-ספר לרפואה בחו"ל

 • מועמדים מצטיינים לקראת סיום תואר ראשון בבתי-ספר לרפואה בחו"ל רשאים להגיש מועמדות רק לשנה ד.
 • מועמדותם תיבחן על סמך: ציון פסיכומטרי (700 ומעלה), מבחנים פנים-פקולטיים, מבחן מו״ר וריאיון אישי, לפי הנסיבות.
 • ממוצע הציונים המצטבר לתואר בבית הספר לרפואה בחו״ל יהיה 85 ומעלה. יש להגיש גיליון ציונים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 30.3.2017.
 • הקבלה מותנית בהשלמת לימודי השנה השלישית בחו"ל, הצגת גיליון ציונים רשמי הן בשפה המקורית והן מתורגם לעברית, והצגת אישור סופי מטעם משרד הבריאות לביצוע כלל החיסונים הנדרשים מסטודנטים לרפואה.
 • המועמדים יגישו מסמך קורות חיים כתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המעבר. ניתן להגיש מסמכים נוספים העשויים לתמוך במועמדות.
 • מועמדים אשר עומדים בדרישת הסף הפסיכומטרי ובדרישות הציונים שפורטו לעיל, יידרשו להיבחן בבחינות פנימיות של הפקולטה בשפה האנגלית במקצועות: ביוכימיה, פרמקולוגיה, אימונולוגיה ופתולוגיה. ציון עובר בכל אחת מהבחינות יהיה 75, והציון הממוצע של כל ארבע הבחינות יהיה 80 ומעלה.
  מועדי הבחינות:
  בין התאריכים 16.7.2017 - 27.7.2017. לא יתקיימו מועדים נוספים. לחומר של הבחינות הקליקו.
 • מועמדים שיעברו בהצלחה את הבחינות יוזמנו למבחן מו״ר וראיון אישי, לפי הנסיבות.
 • הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק אישי.

מועמדים בעלי רקע אקדמי ברפואה-מגמה מדעית בטכניון

מועמדותם של בוגרי תואר ראשון אשר נרכש במגמה המדעית של הפקולטה לרפואה בטכניון תידון בדומה לבעלי רקע אקדמי אחרים. מועמדותם של בעלי רקע אקדמי חלקי במגמה המדעית של הפקולטה לרפואה בטכניון תידון על פי הכללים לדיון בבעלי רקע אקדמי חלקי (ראה למעלה).

שימו לב! לא ניתן לעבור על סמך ציון סכם מרפואה-מגמה מדעית לשני המסלולים (מגמת רפואה בפקולטה לרפואה, ומסלול לימודים משולב בהנדסה ביו-רפואית ובמגמת רפואה).

מעבר מהנדסה ביו-רפואית

תנאי הסף לקבלת זימון לבחינת מיון לרפואה (מו''ר או מרק"ם) הם:

 1. ציון סכם מעל ל-91.
 2. ממוצע 75 ומעלה בשנה הראשונה (לאחר סמסטר ראשון).
 3. ממוצע מקצועות היסוד כפי שיחושב בתום הסמסטר השלישי ללימודים, יהיה ברבעון העליון של כיתתם ובכל מקרה מעל 75.
 4. ממוצע הציונים במקצועות המשותפים לרפואה גבוה מממוצע הציונים של הסטודנטים לרפואה.
 • עם קבלת ציון מו״ר ידורגו המועמדים לפי ציון הסכם, ציון מו"ר ושאר הציונים האקדמיים שלהם.
 • הקבלה היא על בסיס מקום פנוי (מספר מקומות מוגבל).
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.
 • הגשת הבקשה למעבר תוגש לפקולטה להנדסה ביו-רפואית. ההחלטה הסופית ע״י ועדת הקבלה של הפקולטה לרפואה.