קבלה על סמך רקע אקדמי לרפואה

 • הקבלה של מועמדים בעלי רקע אקדמי הינה על בסיס מקום פנוי; מספר המקומות מצומצם ביותר.
 • על  מועמדים בעלי רקע אקדמי להגיש גיליון ציונים רשמי וחתום המפרט את נושאי הלימוד והציונים שהשיגו בכל מקצוע במסגרת הלימודים.
 • המועמדים ידורגו ע"י ועדה מיוחדת על סמך מכלול הנתונים שיהיו מונחים בפניה, כולל הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי, ממוצע אקדמי, תעודת בגרות (לבעלי רקע חלקי) ומבחני מו״ר או מרק"ם.
 • המועד האחרון למסירת נתוני מועמדים בעלי רקע אקדמי 31.3.2018. בכל מקרה, המועד האחרון לבחינה פסיכומטרית למועמדי שנה"ל תשע"ט (2018) יהא מועד מרץ/אפריל. לא ייקלטו ציוני מועדים מאוחרים יותר.
 • למתקבלים על בסיס רקע אקדמי לא יינתן פטור מקורסי התנסות קלינית ("שלישי קליני-להיות רופא") בשנים הפרה-קליניות (א-ג) וממקצועות הנלמדים בשנה ג. (למעט במקצועות אבולוציה, תזונה קלינית, אפידימיולוגיה ואתיקה ומשפט. בכפוף לנהלים) יודגש כי קבלת פטור מקורסים אינה מאפשרת האצת מעבר בין שנות לימוד.
 • מעבר להנחיות טכניון כלליות הנוגעות לרקע אקדמי חלקי ומלא, תיבחן מועמדות לפקולטה לרפואה – על סמך רקע אקדמי – כמפורט להלן.

מועמדים בעלי רקע אקדמי חלקי

 • סטודנטים בפקולטות להנדסה, למדעים, לרוקחות או לרפואת שיניים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ או בחו"ל,  יוכלו להגיש מועמדות ללימודי רפואה לאחר שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם. הקבלה על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר) ולשנה א בלבד.
 • דרישות הסף להגשת מועמדות על בסיס רקע אקדמי חלקי הן:

ציון פסיכומטרי - 700 ומעלה
ציון סכם
- 91 ומעלה
ממוצע ציונים בקורסים לתואר ראשון
- 85 ומעלה

שמו לב!

 • רק המועמדים בעלי שקלול הנתונים הגבוה ביותר, יוזמנו לבחינת מו"ר.
 • לאחר בחינת מו"ר, ידורגו המועמדים על-פי ציון מו"ר ומכלול הנתונים הנ"ל.
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.

מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא

 • בוגרי תואר ראשון בהנדסה, במדעים, ברוקחות או ברפואת שיניים  מאוניברסיטאות מוכרות בארץ או בחו"ל וסטודנטים בשנה האחרונה להשלמת התואר הראשון בתחומים הללו, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה א ברפואה. הקבלה  על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר)ולשנה א בלבד.

דרישות הסף להגשת מועמדות על בסיס רקע אקדמי מלא
ציון פסיכומטרי - 700 ומעלה
ממוצע ציוני תואר ראשון
- 85 ומעלה (למועמדים המצויים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון יחושב הממוצע ללא ציוני הסמסטר האחרון להשלמת התואר).
ציון מבחן מו"ר
- משתנה בהתאם לנתוני המועמדים מעת לעת.

שימו לב!

 • רק המועמדים בעלי שקלול הנתונים הגבוה ביותר, יוזמנו לבחינת מו"ר.
 • לאחר מבחן מו"ר ידורגו המועמדים לפי ציון מו"ר ומכלול הנתונים הנ"ל.
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק האישי.
 • המתקבלים יידרשו להמציא אישור סיום התואר הראשון טרם תחילת לימודי הרפואה.
  מועמדים מחו"ל יגישו מסמך רשמי, חתום ע"י המוסד המנפיק, ובו דירוג מיקומם ביחס לשאר הסטודנטים אשר למדו עימם באותו מסלול ובאותן שנים.

מועמדים מבתי-ספר לרפואה בארץ (במסלול השש-שנתי)

 • מועמדים מבתי-ספר לרפואה בארץ במסלול השש-שנתי, אשר השלימו שנה אחת או יותר של לימודים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנים א-ה בטכניון.
 • המועמדים פטורים מהגשת ציון בחינה פסיכומטרית.
 • המיון יהיה על סמך ההישגים האקדמיים ובהתאם לנסיבות האישיות של המועמדים.
 • על המועמדים להמציא אישורים המוכיחים כי הם עומדים בכל תנאי הקבלה לשלב אליו הם רוצים להתקבל בטכניון, וכן כי הם יכולים להתקבל לשלב כזה בבית-הספר בו למדו רפואה עד הגשת הבקשה.
 • המועמדים מתבקשים להגיש מסמך קורות חיים הכתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המעבר.
 • מועמדים מצטיינים יוכלו להגיש מועמדותם לתוכנית MD/PhD.
 • הקבלה היא על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא תתאפשר קבלה של סטודנטים עם הערת משמעת בתיק אישי.
 • לא ניתן להגיש בקשה לפטורים מהשנים הקליניות.

מועמדים מבתי-ספר לרפואה בחו"ל

מסלול קבלה זה לא ייפתח בשנת הלימודים תשע"ט.