לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רישום וקבלה ביום חמישי 25.8.2016

עקב הפסקת חשמל מתוכננת לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רישום וקבלה ביום חמישי 25.8.2016