ציון מו"ר תשע"ז

ציון מו"ר לצורך קבלה לרפואה-מגמת רפואה לשנת תשע"ז הוא 200.