בחינת מיון בארכיטקטורה

בחינת המיון בארכיטקטורה תתקיים בתאריך 21.4.2017