פתיחת הרשמה לסמסטר ב

נפתחה ההרשמה לסמסטר ב (אביב).
ההרשמה תסתיים ב-30.1.2017