קבלה לרפואה לשנת לימודים תשע"ח

תנאי קבלה ונוהל הרשמה לרפואה-מגמת רפואה ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה לשנת הלימודים תשע"ח מפורסמים כאן.