הרשמה לטכניון לשנה"ל תשע"ח (10.2017)

ההרשמה לטכניון לשנה"ל תשע"ח (10.2017) תחל בתאריך 22.1.2017.