המשך ההרשמה לטכניון לסמסטר א

נמשכת ההרשמה לטכניון לסמסטר א (אוקטובר 2017).

ההרשמה תימשך עד סוף חודש מאי.

ניתן להירשם לטכניון ולשלוח ציונים מאוחר יותר.