הרשמה לאדריכלות נוף

נפתחה הרשמה למסלול לאדריכלות נוף והיא תסתיים בתאריך 12.7.2017 .
בחינת הכניסה למסלול תתקיים בתאריך 16.7.2017 .