ציון מו"ר לקבלה לרפואה

ציון מו"ר לקבלה לרפואה לשנה זאת הוא 203.