ציון מו"ר לקבלה לרפואה לשנה זו

השנה ציון מו"ר לקבלה לרפואה-מגמת רפואה ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה הוא 203.