ציון מו"ר לקבלה לרפואה

ציון מו"ר לקבלה לרפואה, השנה, הוא 203.