סיום ההרשמה ודיוני הקבלה לסמסטר א

סיום ההרשמה ודיוני הקבלה לסמסטר א

ההרשמה וכל דיוני הקבלה לסמסטר א הסתיימו.

ההרשמה לסמסטר ב תחל ב-1.11.2017