אפיק קבלה מיוחד להנדסת חשמל לסמסטר ב, לשנה"ל תשע"ח

להנדסת חשמל בטכניון נפתח אפיק קבלה מיוחד לסמסטר ב תשע"ח למספר מוגבל של סטודנטים, בהתבסס על נתונים אישיים בנוסף לציון הסכם.

אפיק קבלה זה מיועד למועמדים שאינם עומדים בדרישת הסכם, המקנה קבלה אוטומטית.

על המועמדים באפיק זה  לקיים את דרישות הסף הבאות:

 1.  ציון סכם של 86 ומעלה.
 2. בגרות במתמטיקה ובפיסיקה בהיקף של 5 יחידות בציון של 85 לפחות.

המעוניינים מתבקשים

 • להירשם כרגיל לטכניון
 • לשלוח קורות חיים (עד עמוד אחד)
 • לשלוח את תשובותיהם לשאלות המצורפות מטה

המועמדות תישקל על סמך מסמכים אלה ונתוני ההרשמה הרגילה שכבר נקלטו.

מועמדים מתאימים יוזמנו לריאיון אישי בפקולטה.

שאלות למועמד/ת
אנא התייחס/י בקצרה לכל אחד מהנושאים הבאים (לא יותר מ- 40 מילים לכל סעיף)!

 1. מדוע ברצונך ללמוד הנדסת חשמל בטכניון?
 2. האם יש נושא מדעי או הנדסי המושך אותך במיוחד? האם למדת או חקרת בנושא?
 3. האם למדת נושא כלשהו מעבר ללימודי התיכון (כגון: קורסים, השתלמויות וכו')?
 4. ציין/י תחביבים, במידה ויש, ואופן העיסוק בהם.
 5. ציין/י פרויקטים מיוחדים, תחרויות והישגים מיוחדים בהם עסקת/זכית.
 6. ציין/י פעילות חברתית ותרומה לקהילה (כגון: תנועות נוער, פעילות התנדבותית, שירות צבאי ולאומי, שנת שירות, משלחות, וכו').

את קורות החיים והתשובות לשאלות יש להעביר עד לתאריך 17.12.2017 לדוא"ל  rishum@technion.ac.il

נא לציין בראש כל מסמך: שם, ת.ז.  ולציין בנושא ההודעה: "אפיק קבלה מיוחד להנדסת חשמל".