נפתחה הרשמה למסלול להנדסת נתונים לסמסטר ב

נפתחה הרשמה למסלול להנדסת נתונים ומידע לסמסטר ב.

ההרשמה תסתיים בתאריך 30.1.2018

לפרטים נוספים הקליקו