פתיחת הרשמה לסמסטר א

הרשמה לסמסטר א תשע"ט (אוקטובר 2018) תיפתח בתאריך 21.01.2018.

ההרשמה למסלולים לרפואה, להנדסה ביו-רפואית ורפואה (מסלול משולב), לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף תסתיים בתאריך 30.03.2018

ההרשמה לכול שאר המסלולים תסתיים בתאריך 15.05.2018

 

הרשמה לסמסטר ב תשע"ח (מרץ 2018) נמשכת עד לתאריך 30.01.2018