המשך ההרשמה לטכניון

הרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשע"ח

ההרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשע"ח נמשכת והיא תסתיים בתאריך 15.2.2018

הרשמה לסמסטר א לשנה"ל תשע"ט

ההרשמה לסמסטר א נמשכת. ניתן לראות את תאריכי סיום ההרשמה למסלולים השונים באתר שלנו, בלוחות זמנים.