שיטת הצבירה

הלימודים בטכניון מתנהלים על פי שיטת הצבירה. כל פקולטה קובעת את תוכנית הלימודים שלה הכוללת רשימת מקצועות חובה ומקצועות בחירה. כל מקצוע שנלמד, מקנה לכם מספר נקודות. בכדי לסיים את  הלימודים לתואר ראשון, יש לצבור מספר נקודות בהתאם לדרישת תוכנית הלימודים שנבחרה.
לתואר תלת-שנתי יש לצבור כ-120 נקודות ולתואר ארבע-שנתי כ-160 נקודות.