קבלה לטכניון ע"ס ציוני AP - Advanced Placement (ארה"ב)

דרישות מינימליות מהבחינות

רשאים להירשם לטכניון תלמידים שנבחנו ב- 5 בחינות ברמת AP עם ציון עובר (3 לפחות). מתוכן:
אחת היא Calculus BC עם ציון 4 או 5.

שתיים מהבחינות הן עם ציון 4 או 5, בכל מקצוע.

שתי הבחינות תהינה מתוך הרשימה הבאה:

  • Electricity and Magnetism+ Mechanics)  Physics C)
    חובה להיבחן בשני החלקים . חלק אחד בלבד לא ייכנס לממוצע. גם הציון של Physics 1 לא ייכנס לממוצע.
  • Computer Science A
  • Chemistry
  • Biology

הערה: ציוני ה- AP נלקחים בחשבון בקבלה לטכניון; לא ניתן בגינן זיכוי של נקודות אקדמיות.

תרגום ממוצע בחינות AP לציוני בגרות

ציוני ה- AP מתורגמים לציון מאוני באופן הבא: 3 = 65 | 4 = 80 | 5 = 98
ציונים אלה יחשבו ברמת בגרות ישראלית של 5 יחידות לימוד.

"בונוסים" יינתנו למקצועות ברמת 5 יח"ל

 מתמטיקה (+30 ), פיזיקה-שני החלקים (+30 ), כימיה (+25 ), ביולוגיה (+25 ), ואנגלית (+20 ), מדעי המחשב (+30).

תרגום ציון SAT לציון פסיכומטרי

נוסחת מעבר מ- SAT לציון פסיכומטרי
R - ציון החלק של הקריאה
M - ציון החלק המתמטי
ציון פסיכומטרי = M * 0.67 + R * 0.33

בחינות סיווג

סיווג בעברית

כל מי שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית שלא בעברית, חייבים להיבחן בבחינת יע"ל (ידע בעברית) של המרכז הארצי.  מי שלא יקבלו לפחות 113, לא יוכלו להתקבל ללימודים.

שימו לב! משנת תשע"ח יידרש בבחינת יע"ל ציון של 121 ומעלה.

סיווג באנגלית

באופן כללי (למעט מי שנבחנו ב- SAT) הסיווג ללימודי אנגלית יקבע על-פי הציון בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או על-פי הציון בחינת אמי"ר. לא ניתן להתקבל לטכניון עם  ציון באנגלית הנמוך מ- 104. לרפואה נדרש ציון של 120 ומעלה.

סיווג באנגלית לנבחנים ב- SAT
הסיווג ללימודי אנגלית יקבע על-פי ציון החלק של הקריאהCritical Reading) R-)

בבחינת ה-SAT.

לא ניתן להתקבל לטכניון עם ציון באנגלית הנמוך מ-520. לרפואה נדרש ציון  601  ומעלה.

הסיווג לרמות על-פי חלק הקריאה ב- SAT
עד 520 - לא ניתן להתקבל לטכניון
600-520 - אנגלית למתקדמים א
669-601 - אנגלית טכנית למתקדמים ב
670 ומעלה - פטור

שימו לב!

מועמדים שלא הגיעו לציון המינימאלי הנדרש באנגלית, או מועמדים הרוצים לעבור לאנגלית מקדמת יותר, יכולו לגשת לבחינת אמי"ר ( מיון לאנגלית) הנערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות.

בבחינת אמיר נדרש ציון מינימאלי של 204 ומעלה ולרפואה 220.

ניתן להיבחן גם בבחינה הפסיכומטרית ולקבל בחלק של האנגלית 104 או 120 לרפואה.

סיווג בפיזיקה

  • ציון של לפחות 4 ב- Physics C: Mechanics יעניק פטור מהחלק של "מכניקה".
  • ציון של לפחות 4 ב- Physics C: Electricity and Magnetism יעניק פטור מהחלק של "חשמל".