ארכיון מחבר: minas

קבלה ממכינות קדם-אקדמיות להנדסה ולמדעים

הטכניון יכיר לצורך דיון בקבלה ללימודים, בציונים  של תלמידים ממכינות הקדם- אקדמיות להנדסה ומדעים מדויקים באוניברסיטאות אחרות, אשר יתחילו ללמוד במכינה בשנת הלימודים תשע"ח (10.2017) ואילך.

חישוב הסכם יעשה בדומה לנהוג עבור בוגרי מכינת הטכניון. ניתן לראות את החישוב במחשבון לחישוב הסכם, באתר הטכניון.

הרשמה לטכניון לסמסטר א

ההרשמה לארכיטקטורה ואדריכלות נוף הסתיימה.

ההרשמה לרפואה-מגמת רפואה ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה תסתיים ביום ראשון, בתאריך 2.4.2017

לשאר המסלולים ניתן להמשיך להירשם.

בחינת הסיווג במתמטיקה

בחינת הסיווג בכימיה תתקיים ביום א' ה-19.3.2017 בשעה 17:00, בבניין טאוב (הפקולטה למדעי המחשב).

חדרים: 7

חדר 5 - כיתת הארכת זמן.

הישיבה בכיתות חופשית.