מקדמי הטבה (בונוס)

מקצועות בגרות רבים מקבלים מקדם הטבה (בונוס) לציון.

שימו לב!

  • הטכניון מעניק את מקדם ההטבה לציון 60 ומעלה.
  • מקדם ההטבה ניתן כתוספת של נקודות.
  • הבונוס הוא חיבורי – לדוגמה: לציון 90 במתמטיקה התוספת תהיה שווה ל- 30 נקודות. הציון יחושב כ-120.

מקדמי ההטבה מוגדלים

מועמדים אשר למדו בנוסף למתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, שני מקצועות מדעיים או מקצוע אחד מדעי ואחד טכנולוגי בהיקף של חמש יחידות כל אחד, יקבלו בונוס מוגדל, לטבלת המקצועות המזכים בבונוס, הקליקו.

טבלת הבונוסים המוגדלים המוענקים למקצועות ברמה של 5 יח"ל

הבונוסים המוגדלים המוענקים למקצועות בבגרות ברמה של 5 יח"ל.
מקצוע ב-5 יח"למתמטיקהפיזיקהכימיהביולוגיה מקצועות טכנולוגיים מוכרים 1ספרות, תנ"ך, היסטוריה, אנגלית, ערבית, לשון עבריתמקצועות אחרים 3
יח"ל5*555555
בונוס רגיל30+25+25+25+25+25+20+
בונוס למצרף מדעי/טכנולוגי 230+30+

30+

25+20+

* לכל המסלולים, פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף, מחושב עבור מתמטיקה משקל כפול של יח"ל בחישוב הממוצע המיטבי, כלומר:  4 יח"ל = 8 יח"ל
5 יח"ל = 10 יח"ל

  1. המקצועות הטכנולוגיים המוכרים למצרף הם: מדעי המחשב | בקרת מכונות | אלקטרוניקה ומחשבים |  ביוטכנולוגיה | מערכות ביוטכנולוגיה.
  2. למקצועות אחרים המקבלים בונוס -הקליקו.
    כל המקצועות המופיעים בטבלה הבאה, ברמה של 4 יח"ל, יקבלו 10 נקודות בונוס.
  3. בונוס למצרף מקצועות (תעודה מדעית/טכנולוגית איכותית) - לסל של מתמטיקה 5 יח"ל ועוד שני מקצועות מוגברים, כאשר שניהם מדעיים או אחד מדעי ואחד מקצוע טכנולוגי מוכר.

סטודנטיות מבקרות בלב הקמפוס בליל המדענים