תיקון נתוני קליטה והחלטות (ט.ל.ח.-טעות לעולם חוזרת)

  • יש לבדוק את הנתונים שנקלטו ולהודיע למרכז רישום וקבלה על כל שגיאה שנפלה בנתונים. מרכז רישום וקבלה מקיים תהליכי בדיקה משלו וטעויות שנפלו מתוקנות.
  • המידע הניתן באמצעות האתר של מרכז רישום וקבלה מייצג את הנתונים כפי שהם ידועים ברגע הנתון. אם נפלה טעות בנתונים, בחישוב או בנהלים, יתוקן המידע בהתאם.
  • המידע באתר אינו מחייב את הטכניון. רק הודעה בכתב מן הטכניון מחייבת את הטכניון.
  • הטכניון רשאי לחזור בו מהודעת קבלה שנשלחה למועמדים, אם מתבררים נתונים חדשים, או מתגלית טעות מנהלתית בטיפול וכיוצא באלה. החלטה חדשה, אם תהיה, מבטלת החלטה קודמת. בהיעדר החלטה חדשה, תקפה ההחלטה האחרונה שהתקבלה.