הרשמה לסמסטר א לשנה"ל תשע"ח

ההרשמה תפתח בתאריך 22.1.2017 ותסתיים בתאריך 30.3.2017.