בחינת הסיווג בכימיה

בחינת הסיווג בכימיה תתקיים ביום ב' ה-20.3.2017 בשעה 17:30, בבניין טאוב (הפקולטה למדעי המחשב).

חדרים: 5,7

חדר 3 - כיתת הארכת זמן.

הישיבה בכיתות חופשית.