הרשמה מאוחרת לטכניון לסמסטר א

החלה הרשמה מאוחרת לטכניון לסמסטר א (אוקטובר 2017).

ההרשמה תמשך עד סוף חודש אפריל.

ניתן להירשם לטכניון ולשלוח ציונים מאוחר יותר.