תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון

תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת המיון לארכיטקטורה13.4.2018בשעה 9:00
בחינת הסיווג בפיזיקה22.6.2017מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
14.9.2017מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
25.1.2018מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
בחינות הסיווג בכימיה26.1.201817:30
בחינות הסיווג במתמטיקה30.6.2017
18.10.2017
28.1.2018