תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון

תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת מיון לאדריכלות נוף26.4.2018בשעות 9:00 -16:00
בחינת המיון לארכיטקטורה13.4.2018בשעות 9:00 - 14:00
בחינת הסיווג בפיזיקה21.6.2018 מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
6.9.2018 מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
24.1.2019 מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
בחינות הסיווג בכימיה15.10.2018בשעה 9:00
בחינות הסיווג במתמטיקה18.3.2018בשעה 13:00
בחינות הסיווג במתמטיקה17.10.2018