תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון

תאריכי בחינות מיון וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת הסיווג בפיזיקה

להרשמה לבחינה ומידע על מיקומה
21.6.2018 מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
6.9.2018 מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
24.1.2019 מכניקה בשעה 13:30, חשמל בשעה 16:30
בחינות הסיווג בכימיה15.10.2018בשעה 9:00
בחינות הסיווג במתמטיקה17.10.2018