סיפי קבלה לסמסטר ב תשע"ז (3.2017)

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

סיפי קבלה לסמסטר ב תשע"ז

סיפי קבלה משוערים לשנה"ל תשע"ה
מסלול לימודיםסף משוער
הנדסת חשמל88.5
הנדסת מערכות מידע89
הנדסת תעשייה וניהול84
חינוך למדע וטכנולוגיה84
מדעי המחשב89
מדעי המחשב ומתמטיקה90
מתמטיקה84
מתמטיקה עם מדעי המחשב84
מתמטיקה עם סטטיסטיקה 84
מתמטיקה-פיזיקה 86

למחשבון לחישוב סכם 

באתר תמצאו גם את הנוסחאות המדויקות ודפי עזר לחישוב הסכם