בחינת הסיווג בעברית (יע"ל)

  • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בנוסח משולב או SAT או ACT, יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
  • נדרש ציון של 113 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע''ל) של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
    מועמדים שהציון שלהם יהיה מתחת לציון 113 בבחינת יע''ל, לא יוכלו להתקבל ללימודים.
  • כל שאר המועמדים שיבחנו במועד יולי יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד! הניגשים לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת יע"ל במועד יולי, לא יוכלו לקבל מעונות!


    קורס הכנה לבחינת יע"ל

    המכינה תקיים קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים שלל המרכז הארצי לבחינות. לפרטים נוספים הקליקו.


 תוצאת הבחינה משמשת גם לקביעת רמות הלימוד בעברית בטכניון. 

הסיווג לרמות בעברית בטכניון

הסיווג לרמות בעברית בטכניון
הציוןהרמה
150-121פטור
120-113עברית 3 (למתקדמים)
112 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון
פנו אלינו

מרכזת לימודי העברית - רחל פלטיאלי | המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות | hupalti@technion.ac.il | 04-8293817