ידע באנגלית

  • תלמידי אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון שלא למדו אנגלית, כמפורט באתר של האוניברסיטה הפתוחה בסעיף "לימודי אנגלית", חייבים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר לצורך סיווגם לרמות באנגלית. הציון המינימלי הנדרש במרכיב ה"אנגלית" בבחינה הפסיכומטרית יהיה 104 על מנת להתקבל ללימודים בטכניון, או 204 בבחינת אמי"ר (ידע באנגלית) , או 520 בציון האנגלית בבחינת SAT. 
  • סיווג לאנגלית של מועמדים אשר נבחנו בבחינת SAT יהיה לפי הציון אשר יקבלו בבחינה בחלק הקריאה
    (Critical Reading).לסיווג לרמות האנגלית הקליקו