ידע בעברית

  • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בנוסח משולב או SAT או ACT , יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
    נדרש ציון של 113 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמדים אשר יקבלו ציון מתחת ל-113 בבחינת היע"ל, לא יוכלו להתקבל לטכניון.
  • כל שאר המועמדים שיבחנו במועד יולי יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד! הניגשים לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת יע"ל במועד יולי, לא יוכלו לקבל מעונות!

קורס הכנה לבחינת יע"ל

המכינה תקיים קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים שלל המרכז הארצי לבחינות. לפרטים נוספים הקליקו.