דרישות קבלה כלליות

תנאי קבלה ונוהל הרשמה לרפואה-מגמת רפואה ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה

שימו לב! כל המידע בהמשך מתייחס לשני המסלולים:

 1. המסלול לרפואה-מגמת רפואה.
 2. המסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה.

דרישות קבלה כלליות

 • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם.
 • הנרשמים חייבים למלא הצהרת בריאות, בזמן ההרשמה לטכניון.
 • המתקבלים יהיו חייבים להגיש אישור מהמשטרה על כך שאין להם רישום פלילי על עבירות מין, למזכירות הפקולטה לרפואה עד תחילת שנת הלימודים האקדמית ("תעודת בגיר" לגברים).
 • יש להציג תיק אישי ללא הערות משמעת.
 • ניתן להירשם למסלולים אלה רק בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד משני המסלולים הללו.
 • הבחינה הפסיכומטרית
  הטכניון מתחשב בציון הרב-תחומי בבחינה הפסיכומטרית או בציון SAT או בציון ACT. הציון אשר ייבחר לצורך קבלה יהיה הציון הגבוה ביותר מבין כל המבחנים. הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ/אפריל.
 • ידע באנגלית
  מועמדים חייבים להשיג באנגלית בבחינה הפסיכומטרית 120 ומעלה או 220 ומעלה בבחינת אמי''ר או 600 בבחינת SAT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד מרץ/אפריל לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם ציון הסכם שלהם יגיע לסף שייקבע, או שהרקע האקדמי שלהם, לכאורה, יענה על דרישות הקבלה.
 • ידע בעברית
  מועמדים החייבים בבחינת יע''ל, חייבים לגשת לבחינה במועד מרץ/אפריל, לכול המאוחר. מועמדים אשר לא יהיה להם ציון מינימלי של 113, לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם ציון הסכם שלהם יגיע לסף שייקבע,  או שהרקע האקדמי שלהם, לכאורה, יענה על דרישות הקבלה.

  קורס הכנה לבחינת יע"ל

  המכינה תקיים קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים של המרכז הארצי לבחינות. לפרטים הקליקו.