בחינת מיון ארצית לרפואה (מו"ר)

תהליכי הקבלה לרפואה כוללים בחינת מיון ארצית לרפואה (מו"ר). הבחינה ניתנת רק בשפה העברית. ניתן להיבחן בבחינה כל שנה. ציון בחינת המיון תקף לשנת המבחן ולשנתיים קודמות. הטכניון יתחשב בציון הטוב ביותר מבין כל הבחינות. הקבלה לפקולטה לרפואה תהיה על פי המיקום במדרג תוצאות הבחינה.

ההשתתפות בבחינה כרוכה בתשלום. הודעות תישלחנה למועמדים מתאימים.

בחינות מיון לרפואה: מו"ר ומרק"ם

בתי הספר לרפואה של הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל- אביב ואוניברסיטת בר- אילן החליטו להקל על המועמדים לרפואה, גם מבחינה כלכלית, ע"י הכרה הדדית בציוני מבחני המיון לקבלה לבתי הספר: בחינת מו"ר (מיון לרפואה) ובחינת מרק"ם (בחינת מרק"ם היא מערכת ראיונות קצרים מובנים).

מועמדים אשר ירשמו ללימודי רפואה בטכניון לשנת תשע"ז יצטרכו לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים, המפורטים בידיעון למועמדים (עפ"י סכם או רקע אקדמי). בנוסף, מועמדים  שירשמו לטכניון ו/או לאוניברסיטת תל- אביב ו/או לאוניברסיטת  בר-אילן בלבד, יוזמנו  לבחינת מו"ר. מועמדים שירשמו רק לאוניברסיטה העברית, יוזמנו לבחינת מרק"ם.

מועמדים אשר יירשמו לטכניון וגם לאוניברסיטה העברית יחולקו באופן אקראי בין שתי הבחינות (מו"ר או מרק"ם) ויוזמנו רק לאחת מהן. מועמדים אלו לא יוכלו לבחור את סוג הבחינה ולא ניתן יהיה להחליף את השיבוץ בין הבחינות.

ניתן להיבחן בבחינה אחת בלבד. אם מועמדים יוזמנו, בטעות, לשתי בחינות באותה שנה, יש צורך להודיע על כך מידית למרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אם מועמדים ייבחנו בשתי הבחינות, יחשב ציון הבחינה הראשונה בלבד.

זימונים לבחינת מו"ר ישלחו על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. זימונים לבחינת מרק"ם ישלחו על ידי האוניברסיטה העברית.

זימונים לבחינה ישלחו לקראת סוף חודש מאי. הזימונים ישלחו בדוא''ל. יש לבדוק אם כתובת הדואר האלקטרוני שלכם בדף הפרטים האישיים בטכניון מעודכנת.

ניתן יהיה לבצע תשלום עבור הבחינה רק עד יומיים מקבלת הזימון. רק תשלום בזמן מבטיח את המקום בבחינה. מועמדים שאינם מתכוונים להופיע לבחינה מתבקשים להודיע על כך בהקדם למרכז הארצי לבחינות ולהערכה, על מנת שניתן יהיה לזמן את הבאים בתור.

הבחינה מורכבת מיום שאלונים ומיום ראיונות.

מועמדים שנבחנו בבחינת מו"ר בשנים קודמות ומבקשים להשתמש בציון הקודם שלהם מתבקשים להודיע על כך למרכז רישום וקבלה rishum@technion.ac.il
ציון הבחינה תקף לשנה הנוכחית ושנתיים אחורה. 

סף הזימון למבחני המיון, למועמדים על סמך סכם, יפורסם באתר מרכז רישום וקבלה של הטכניון לקראת סוף מאי ויתעדכן מעת לעת.

פרטים נוספים על הבחינה ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

בחינות בתנאים מותאמים

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר לבעלי מגבלות שונות להיבחן בבחינות בתנאים מותאמים. מומלץ להקדים ולהירשם למועדי הבחינה בתנאים מותאמים.

מועמדים בעלי מגבלה (רפואית, פיסית, פסיכיאטרית, לקות למידה או קשב) המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים, יוכלו לקבל דפי הסבר על תהליך ההרשמה, ואת המסמכים הנדרשים, באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, או לפנות למשיבון 02-6759590. פרטים נוספים נמצאים בנוהלי ההרשמה המצורפים לטופס ההרשמה לבחינות.