הבחינה הפסיכומטרית

מידע כללי

בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה נערכת בשפות: עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית.

הטכניון מתחשב בציון הפסיכומטרי הרב-תחומי! 

ציון הבחינה תקף לצורך דיון בקבלת המועמדים לטכניון במהלך 7 שנים. לכן, לא מומלץ לדחות את הבחינה למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.
מספר הפעמים שמותר להיבחן בבחינה הפסיכומטרית אינו מוגבלמעתה מועמדים רשאים להיבחן גם במועדים רצופים. 

מועדי הבחינות מפורסמים  באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הציון הפסיכומטרי מועבר ישירות מהמרכז הארצי לטכניון, ואין צורך לצרף אותו בעת ההרשמה.

הטכניון מתחשב בציון SAT או ACT כמחליף ציון פסיכומטרי. ניתן לחשב את המרת ציון SAT  לציון פסיכומטרי במחשבון לחישוב סכם באנגלית. לחישוב הקליקו.

כדי להמיר ציון ACT לציון פסיכומטרי יש לשלוח דוא"ל עם הציון במתמטיקה ובאנגלית למרכז של רישום וקבלה   rishum@technion.ac.il

מועמדים שבידיהם מספר ציונים תקפים, הציון הטוב מביניהם יילקח לחישוב הסכם.