הבחינה הפסיכומטרית

בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה נערכת בשפות: עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית.

הטכניון מתחשב בציון הפסיכומטרי הרב-תחומי! 

ציון הבחינה תקף לצורך דיון בקבלת המועמדים לטכניון במהלך 7 שנים. לכן, לא מומלץ לדחות את הבחינה למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.
מספר הפעמים שמותר להיבחן בבחינה הפסיכומטרית אינו מוגבל, אולם אסור להיבחן במועדים רצופים בזה אחר זה.

מועדי הבחינות מפורסמים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הציון הפסיכומטרי מועבר ישירות מהמרכז הארצי לטכניון, ואין צורך לצרף אותו בעת ההרשמה.

הטכניון מתחשב בציון SAT או ACT כמחליפי ציון פסיכומטרי. ניתן לחשב את המרת ציון SAT לציון פסיכומטרי במחשבון לחישוב סכם באנגלית. לחישוב הקליקו.

כדי להמיר ציון ACT לציון פסיכומטרי יש לשלוח את הציון במתמטיקה ובאנגלית למייל של רישום וקבלה: rishum@technion.ac.il.

מועמדים שבידיהם מספר ציונים תקפים, הציון הטוב מביניהם יילקח לחישוב הסכם.