מועדי הרשמה והגשת מסמכים

שימו לב!

    • הגשה מאוחרת של ציונים ומסמכים - ציונים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריכים הרשומים בטבלה, ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. מספר המקומות מצומצם ביותר.
    • בחינה פסיכומטרית במועד ספטמבר - ציוני הבחינה הפסיכומטרית ובחינת יע"ל ממועד ספטמבר לא יקלטו לסמסטר א.
    •  לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף- אין הרשמה מאוחרת כלל.סטודנטית כותבת בזמן הרצאה
    • לתכנית הטכניון למצויניםהמועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית התקף לתכנית זו הוא מועד פברואר.