מועדי הרשמה והגשת מסמכים

שימו לב!

    • הגשה מאוחרת של ציונים ומסמכים - ציונים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריכים הרשומים בטבלה, ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. מספר המקומות מצומצם ביותר.
    • בחינה פסיכומטרית במועד ספטמבר - ציוני הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר ובחינת יע"ל ממועד ספטמבר לא יקלטו לסמסטר א.
    •  לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף- אין הרשמה מאוחרת כלל.
    • לתוכנית הטכניון למצויניםהמועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית התקף לתוכנית זו הוא מועד פברואר. 

סטודנטית כותבת בזמן הרצאה

מועדי הרשמה על סמך ציון סכם (בגרות וציון פסיכומטרי) לשנה"ל תשע"ח

 לסמסטר א

התחלת ההרשמה22.1.2017
תאריך אחרון להרשמה30.3.2017
הרשמה מאוחרתההרשמה לכל המסלולים פרט לרפואה, אדריכלות נוף וארכיטקטורה נמשכת עד סוף אפריל
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקףאפריל 2017

לסמסטר ב

התחלת ההרשמה1.11.2017
תאריך אחרון להרשמה30.1.2018
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקףדצמבר 2017

מועדי הרשמה לבעלי רקע אקדמי לשנה"ל תשע"ח

לסמסטר א

התחלת ההרשמה22.1.2017
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים15.8.2017
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקףאפריל 2017

לסמסטר ב

התחלת ההרשמה1.11.2017
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים10.2.2018
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקףדצמבר 2017