מועד אחרון להרשמה לרפואה ולהנדסה ביורפואית ורפואה ולהגשת נתונים על סמך רקע אקדמי

שימו לב!
מועמדים לרפואה-מגמת רפואה ולהנדסה ביורפואית ורפואה בעלי רקע אקדמי
המועד האחרון בהחלט להבאת נתונים של מועמדים בעלי רקע אקדמי כלשהו יהיה 31.3.2017 כולל ציון פסיכומטרי. הבחינה הפסיכומטרית ממועד פברואר היא הבחינה האחרונה התקפה לדיון לרפואה לשנה"ל תשע"ח.

  • לא יתקבלו עדכונים במועד מאוחר יותר. הדיון יערך על פי נתונים אלו בלבד.
  • תתבקשו להגיש קורות חיים בצורה חופשית, לפחות שני מכתבי המלצה מאנשים המכירים אתכם היטב ולמלא טופס הצהרת בריאות(בזמן ההרשמה לטכניון). כמו כן, תוכלו להגיש מסמכים נוספים העשויים לתמוך במועמדותכם.
  • המועמדות תידון ע"י ועדה מיוחדת בפקולטה.
  • בכל מקרה ההחלטות ייעשו על סמך מכלול הנתונים שבידי הוועדה.