תעריפי הרשמה

תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45 ₪.
  • דמי הרשמה לסמסטר א ולסמסטר ב - 411 ₪.
  • דמי טיפול עבור טיפול בבקשות מיוחדות וערעורים - 206 ₪.

תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45 ₪.
  • דמי הרשמה לסמסטר א ולסמסטר ב - 413 ₪.
  • דמי טיפול עבור טיפול בבקשות מיוחדות וערעורים - 207 ₪.