תעריפי הרשמה

 תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תשע"ז

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45 ₪.
  • דמי הרשמה לשנה"ל תשע"ז ,לסמסטר א ולסמסטר ב - 412 ₪.
  • דמי טיפול עבור טיפול בבקשות מיוחדות וערעורים - 206 ₪.

תעריפי הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45 ₪.
  • דמי הרשמה לשנה"ל תשע"ח ,לסמסטר א ולסמסטר ב - 411 ₪.
  • דמי טיפול עבור טיפול בבקשות מיוחדות וערעורים - 206 ₪.