ציון פסיכומטרי או ציון SAT או ציון ACT

כל בעלי רקע אקדמי נדרשים להיבחן גם בבחינה הפסיכומטרית.
הטכניון מתחשב בציון הפסיכומטרי הרב-תחומי (לא תהיה קבלה לטכניון לסמסטר א על סמך ציון פסיכומטרי ממועד ספטמבר).
הטכניון מתחשב בציון 
SAT  או בציון ACT כמחליפי ציון פסיכומטרי. למועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית ו/או בבחינת SAT ו/או בבחינת ACT, ייבחר הציון הגבוה מבין כל הציונים.