מלגות אלפרד ואנה גריי

הזכאים למלגות אלפרד ואנה גריי - ALFRED AND ANNA GREY SCHOLARSHIPS נקבעים מבין המתקבלים בפעם הראשונה ללימודים והם בעלי הישגים יוצאי דופן בסכם הקבלה. הזכאים יקבלו מלגה כספית בגובה של 7,000$ לשנת הלימודים הראשונה (מחצית המלגה בסמסטר הראשון ללימודים ומחצית בסמסטר השני ללימודים).

הזכאים למלגה יקבלו על כך הודעה בכתב (עד אמצע אוגוסט) ויתבקשו לאשר את מימושה. בשנה האקדמית תשע"ח יעניק הטכניון כ-20 מלגות.

הכללים לזכאות למלגה

  • מקבלי המלגה יצטרכו לעמוד בתנאי מינימום של ממוצע הלימודים, כמפורט בהודעת הזכייה שיקבלו.
  • המלגות תינתנה רק למתקבלים אשר יממשו לימודים במסלול הלימודים בו זכו במלגה. שינוי מסלול הקבלה יבטל את הזכייה, והדיון במועמד ייפתח מחדש.
  • תישקל האפשרות להמשיך ולהעניק מלגות אלה מעבר לשנת הלימודים הראשונה לסטודנטים אשר יצליחו מאוד בלימודיהם בטכניון.