מלגות חוץ

בנוסף למלגות דיקן הסטודנטים קיימות מלגות הניתנות ע"י גופים שונים. ניתן למצוא גם רשימה זו באתר לשכת דיקן הסטודנטים.

סטודנטים מגדלים כלבי לברדור לנחייה לעיוורים במסגרת פרויקט התנדבותי