הלוואות

  • קרן מלווה לסטודנטים בטכניון: הלוואות נוחות ניתן לקבל במשך כל השנה מקרן מלווה לסטודנטים בטכניון. תנאי ההלוואה וטופסי בקשה ניתנים להורדה החל מתחילת שנת הלימודים מאתר לשכת דיקן הסטודנטים | 04-8292535/8.
  • הלוואות ממשרד החינוך: הלוואות אלה ניתן להגיש במועדים הנקבעים ע"י קרן ההלוואות. פרטים באתר לשכת דיקן הסטודנטים.

קבוצת סטודנטים זוכים במקום הראשון בתחרות טכנו ראש