מלגות דיקן הסטודנטים בטכניון

המלגות הניתנות באמצעות לשכת דיקן הסטודנטים מתחלקות לשתי קבוצות:

1. היחידה לסיוע בלשכת דיקן הסטודנטים מטפלת בבקשות למלגות סיוע: מלגות הניתנות אחת לשנה על-פי קריטריונים כלכליים בעיקרם. כל מועמד/ת לטכניון מוזמן/ת להגיש בקשה למלגה בזמן הרישום ללימודים או בכל מועד אחר עד יום פתיחת שנת הלימודים באתר newstud.technion.ac.il

תשובה בדבר הזכאות למלגת סיוע וגובה המלגה, ניתנת מיד עם הודעת הקבלה לטכניון.

פנו אלינו

יחידת הסיוע | בניין פישבך | ימים א-ד | 13:00-10:00| aid.web.technion.ac.il  | 04-8295169

2. מלגות פר"ח (פרויקט חונכות): כמחצית מגובה שכר הלימוד השנתי (ללא תלות במצב הכלכלי). במסגרת הפרויקט מקדישים החונכים כ-4 שעות שבועיות.

ההרשמה לפר"ח מתבצעת בתחילת השנה באתר פר"ח