מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות

לאחר סיום ההרשמה באינטרנט מועברים הנתונים לטכניון ואח"כ מצורפים אליהם נתוני הבגרות והציון הפסיכומטרי (אם יש). כעבור שני ימי עבודה תישלח אליכם בדוא"ל הודעת קליטה ראשונה. בהמשך, ההודעה תשלח גם בדואר.

ניתן לשלוח בקשות מיוחדות. יש לצרף למכתב מסמכים רלוונטיים.

המען למשלוח הבקשות
rishum@technion.ac.il | פקס 04-8295830 | בדואר רשום - מרכז רישום וקבלה, הטכניון, חיפה 3200003.סטודנטית כותבת בזמן הרצאה