באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון שייקלט

האחרון הגבוה ביותר
תוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב תחומי)×7 שנים
ציוני SAT / ACT×שנתיים
ציוני בגרות×לתמיד
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)×השנה הנוכחית ושנתיים אחורה

שימו לב!
אין שמירת ציון של בחינת המיון לארכיטקטורה משנים קודמות. ציון הבחינה תקף רק לשנה בה נערכה הבחינה.