בחינת המיון לארכיטקטורה

כל המועמדים למסלול לארכיטקטורה חייבים בבחינת המיון לארכיטקטורה (למעט בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה). תוצאת הבחינה נכללת בחישוב הסכם. יכולים לגשת לבחינה רק מי שנרשמו לטכניון וביקשו את המסלול לארכיטקטורה באחת  מהעדיפויות שלהם.

בחינת המיון לארכיטקטורה מתקיימת רק בטכניון. הבחינה מתקיימת רק פעם אחת בשנה.

אין דרישה לציון מינימלי בבחינת המיון. הקבלה על פי ציון הסכם כולו.

סולם הציונים בבחינה הוא 168-0.

שמירת ציון של בחינה משנה שעברה

השנה ניתן יהיה להשתמש בציון בחינת הכניסה לארכיטקטורה משנה שעברה, בתנאי שהציון הוא 90 ומעלה. למועמדים אשר ייגשו לבחינת הכניסה גם השנה, ייקלט הציון האחרון בחישוב הסכם.

מועמדים המעוניינים להשתמש בציון משנה שעברה מתבקשים לפנות בדוא"ל למרכז רישום וקבלה.

תאריך הבחינה

פטור מהבחינה

בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה המוכר על-ידי הטכניון (שני סמסטרים לפחות) יהיו פטורים מבחינת המיון. אם תישקל קבלתם, הם יוזמנו לריאיון בו יתבקשו להציג את עבודותיהם.

מבנה הבחינה

משך הבחינה כחמש שעות, כולל הפסקה של חצי שעה.

הבחינה נועדה לבחון יצירתיות, יכולת התבוננות וניתוח, זיכרון חזותי, התמצאות מרחבית וכושר הבעה בתכנים צורניים. לא נדרש ידע מוקדם בשרטוט.

לבחינה שני חלקים:

החלק הראשון יתבצע בעזרת ציור, רישום וביטוי תלת-ממדי בליווי הבהרות מילוליות.

לחלק זה  יש להביא כלי ציור ושרטוט:  עפרון רך, מחק, עפרונות דיו צבעוניים (טוש או לורד), או עפרונות שמן או פסטל צבעוניים, וכן סרגל, מחוגות ועזרים נוספים. אין להביא צבעי מים או צבעי שמן. הבחינה תתבצע על גבי גיליונות נייר ודפי טיוטה שיחולקו בבחינה.

החלק השני  יתבצע בעזרת בניית מודל תלת ממדי מחומרים שיסופקו בזמן הבחינה. לא יותר שימוש בחומרים אחרים. יש להצטייד במספריים קטנות.

 

כיצד להתכונן

הבחינה בודקת תכונות ויכולות שנתגבשו אצלכם לאורך השנים דרך חוויות החיים והניסיון המצטבר. אין צורך בהכנה כל שהיא לקראת הבחינה מלבד רגיעה ונינוחות. בואו חדים והפגינו כשרון.

בחינות לדוגמה

בחינה לדוגמה 1

בחינה לדוגמה 2

בחינה לדוגמה 3

שאלות לדוגמה

שאלה לדוגמה 1 - נעורים במדבר

שאלה לדוגמה 2 - מקום בהר

שאלה לדוגמה 3 - חומה ומקום

שאלה לדוגמה 4 - מקום נולד

שאלה לדוגמה 5 - מורכבות ההרכבה

 פרסום ציוני הבחינה

בדיקת בחינות המיון לארכיטקטורה אורכת כחמישה שבועות. מידע על הציונים יופיע באתר.

ערעור על הציון

ניתן לערער על תוצאות הבחינה אך ורק בפנייה בדוא"ל למרכז רישום וקבלה.

ניתן לערער על הציון לא יאוחר משבועיים מיום פרסום הציונים באינטרנט. הדיון בערעור כרוך בתשלום דמי טיפול בסך של 210 ₪.

שימו לב!
ייתכן שהציון ירד בעקבות הערעור.

פנו אלינו

למידע נוסף על בחינת הכניסה (לא לצורך ערעור) ניתן לפנות אל טליה מג'אר |

04-8294006 | arcstud@technion.ac.il