בחינת מיון ארצית (מו"ר או מרק"ם)

הבחינה ניתנת רק בשפה העברית. ניתן להיבחן בבחינה כל שנה. ציון בחינת המיון תקף לשנת המבחן ולשנתיים קודמות. הטכניון יתחשב בציון הטוב ביותר מבין שלוש הבחינות. הקבלה תהיה על פי המיקום במדרג תוצאות הבחינה.

ההשתתפות בבחינה כרוכה בתשלום. זימונים לבחינה ישלחו רק למועמדים העומדים בסף שיקבע.

בתי-הספר לרפואה של הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן החליטו להקל על המועמדים למסלולים אלו, גם מבחינה כלכלית, ע"י הכרה הדדית בציוני מבחני המיון לקבלה לבתי הספר: בחינת מו"ר (מיון לרפואה) ובחינת מרק"ם (בחינת מרק"ם היא מערכת ראיונות קצרים מובנים).

מועמדים אשר ירשמו לשנת תשע"ח יצטרכו לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים, המפורטים באתר זה (עפ"י סכם או רקע אקדמי). בנוסף, מועמדים  שירשמו לטכניון ו/או לאוניברסיטת תל- אביב ו/או לאוניברסיטת  בר-אילן בלבד, יוזמנו  לבחינת מו"ר. מועמדים שירשמו רק לאוניברסיטה העברית, יוזמנו לבחינת מרק"ם.

מועמדים אשר יירשמו לטכניון וגם לאוניברסיטה העברית יחולקו באופן אקראי בין שתי הבחינות (מו"ר או מרק"ם) ויוזמנו רק לאחת מהן. מועמדים אלו לא יוכלו לבחור את סוג הבחינה ולא ניתן יהיה להחליף את השיבוץ בין הבחינות.

ניתן להיבחן בבחינה אחת בלבד. אם מועמדים יוזמנו, בטעות, לשתי בחינות באותה שנה, יש צורך להודיע על כך מידית למרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אם מועמדים ייבחנו בשתי הבחינות, יחשב ציון הבחינה הראשונה בלבד.

זימונים לבחינת מו"ר ישלחו על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. זימונים לבחינת מרק"ם ישלחו על ידי האוניברסיטה העברית.

זימונים לבחינה ישלחו לקראת סוף חודש מאי. הזימונים ישלחו בדוא''ל. יש לבדוק האם כתובת הדואר האלקטרוני שלכם מעודכנת באתר רישום וקבלה.

ניתן יהיה לבצע את התשלום עבור הבחינה רק עד שלושה ימים מקבלת הזימון. רק תשלום בזמן מבטיח את המקום בבחינה. מועמדים שאינם מתכוונים להופיע לבחינה, מתבקשים להודיע על כך בהקדם למרכז הארצי לבחינות ולהערכה, על מנת שניתן יהיה לזמן את הבאים בתור.

הבחינה מורכבת מיום שאלונים ומיום ראיונות.

מועמדים שנבחנו בבחינת מו"ר בשנים קודמות ומבקשים להשתמש בציון הקודם שלהם מתבקשים להודיע על כך למרכז רישום וקבלה | rishum@technion.ac.il

סף הזימון למבחני המיון למועמדים על סמך סכם, יפורסם באתר מרכז רישום וקבלה של הטכניון, לקראת סוף מאי, ויתעדכן מעת לעת.

פרטים נוספים על הבחינה ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.