בחינת מיון ארצית (מו"ר או מרק"ם)

מו"ר היא בחינת מיון לרפואה ולמסלולים הכפולים עם רפואה.

שימו לב!

  • הזימונים למבחן מור/מרקם לשנה זו הסתיימו. לטכניון נרשמו מעל 1,000 מועמדים כולם מצויינים ומוכשרים. אנחנו מאחלים לנבחנים הצלחה רבה במבחן. מועמדים לרפואה שלא זומנו למבחן ומבקשים לבדוק אפשרויות לימוד אחרות מוזמנים לפנות למוקד המידע: 04-8295555
  •  מרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה שולח את הזימונים למועמדים על פי ציון סכם יורד. מכיוון שלרפואה בטכניון יש מעל 1,000 מועמדים, בכל עשירית סכם יש עשרות מועמדים. לא תמיד מכסת הנבחנים יכולה לכלול את כול אותם המועמדים בסכם מסויים. לפיכך הזימון נעשה על פי ציון הסכם המדויק עד אלפית הנקודה (כלומר 3 ספרות אחרי הנקודה). לדוגמה: 93.245.
  • בחינת מו"ר תיערך באופן מקוון. החלק הביוגרפי יתקיים כרגיל. כל הפרטים באתר המרכז הארצי

הבחינה ניתנת רק בשפה העברית. ניתן להיבחן בבחינה כל שנה. ציון בחינת המיון כתקף לשנת המבחן ולשנתיים קודמות. הטכניון יתחשב בציון הטוב ביותר מבין שלוש הבחינות. הקבלה תהיה על פי המיקום במדרג תוצאות הבחינה.

ההשתתפות בבחינה כרוכה בתשלום. זימונים לבחינה ישלחו רק למועמדים העומדים בסף שיקבע.

בתי-הספר לרפואה של הטכניון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן החליטו להקל על המועמדים למסלולים אלו, גם מבחינה כלכלית, ע"י הכרה הדדית בציוני מבחני המיון לקבלה לבתי הספר: בחינת מו"ר (מיון לרפואה) ובחינת מרק"ם (בחינת מרק"ם היא מערכת ראיונות קצרים מובנים). 

מועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, אשר ירשמו לשנת הלימודים תשפ"א, יצטרכו לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים, המפורטים באתר זה (עפ"י סכם או רקע אקדמי). בנוסף, מועמדים  שירשמו לטכניון ו/או לאוניברסיטת תל- אביב ו/או לאוניברסיטת  בר-אילן בלבד, יוזמנו  לבחינת מו"ר. מועמדים שירשמו רק לאוניברסיטה העברית, יוזמנו לבחינת מרק"ם.

מועמדים אשר יירשמו לטכניון וגם לאוניברסיטה העברית יחולקו באופן אקראי בין שתי הבחינות (מו"ר או מרק"ם) ויוזמנו רק לאחת מהן. מועמדים אלו לא יוכלו לבחור את סוג הבחינה ולא ניתן יהיה להחליף את השיבוץ בין הבחינות.

ניתן להיבחן בבחינה אחת בלבד. אם מועמדים יוזמנו, בטעות, לשתי בחינות באותה שנה, יש צורך להודיע על כך מידית למרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אם מועמדים ייבחנו בשתי הבחינות, יחשב ציון הבחינה הראשונה בלבד.

זימונים לבחינת מו"ר ישלחו על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. זימונים לבחינת מרק"ם ישלחו על ידי האוניברסיטה העברית.

זימונים לבחינה ישלחו לקראת סוף חודש מאי. הזימונים ישלחו בדוא''ל ובמסרון. יש לבדוק אם כתובת הדואר האלקטרוני שלכם מעודכנת באזור האישי.

ניתן יהיה לבצע את התשלום עבור הבחינה רק עד שלושה ימים מקבלת הזימון. רק תשלום בזמן מבטיח את המקום בבחינה. מועמדים שאינם מתכוונים להופיע לבחינה, מתבקשים להודיע על כך בהקדם למרכז הארצי לבחינות ולהערכה, על מנת שניתן יהיה לזמן את הבאים בתור.

הבחינה מורכבת מיום שאלונים ומיום ראיונות.

מועמדים שנבחנו בבחינת מו"ר בשנים קודמות ומבקשים להשתמש בציון הקודם שלהם מתבקשים להודיע על כך בפניה למרכז רישום וקבלה.

סף הזימון למבחני המיון למועמדים על סמך סכם, יפורסם באתר מרכז רישום וקבלה של הטכניון, לקראת סוף מאי, ויתעדכן מעת לעת.

פרטים נוספים על הבחינה ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

השאלון הביוגרפי יתקיים בפקולטה לרפואה, רחוב עפרון 1, בשכונת בת–גלים, חיפה.

מרכז ההערכה של מערכת מו"ר יתקיים בטכניון, קמפוס נווה שאנן, בבניין גוטוירט (הגעה משער נווה שאנן או משער נשרדרכי הגעה בתחבורה ציבורית הסמוך לשער הכניסה מנשר ולבניין הפקולטה להנדסה כימית.

לידיעת המועמדים: לשני המקומות הכניסה תתאפשר רגלית או עם תחבורה ציבורית בלבד. לא תתאפשר כניסה עם רכבים.
יש להצטייד בתעודה מזהה אותה יתבקשו להציג בכניסה.