הרשמה מאוחרת לטכניון

הרשמה מאוחרת לטכניון

החלה ההרשמה המאוחרת לטכניון והיא תסתיים בתאריך 30.7.2022.

ההרשמה המאוחרת היא לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ומסלולי רפואה.

הרשמה מאוחרת היא על בסיס מקום פנוי.