מבנה שנת הלימודים בטכניון

שנת הלימודים מחולקת לשלושה סמסטרים:

סמסטר א - מאוקטובר עד ינואר.
סמסטר ב - ממרץ עד יוני.
סמסטר קיץ - מאוגוסט עד ספטמבר.

רוב מסלולי ההרשמה נפתחים רק בסמסטר א. ראו פירוט בטבלת מסלולי הרשמה ולימודים ומועדי פתיחתם.
חלק קטן ממסלולי ההרשמה נפתח פעמיים בשנה: בסמסטר א ובסמסטר ב. תוכנית הלימודים זהה בשני הסמסטרים כך שאין צורך להמתין שנה אם לא נבחנתם בבחינה פסיכומטרית במועד הנדרש או שקיבלתם שיפור ציוני בגרות מאוחר (אין הרשמה לסמסטר קיץ). 

לוח השנה האקדמית לשנה"ל תשפ"א

סמסטר א

יום היכרות לסטודנטים חדשים
20.10.2020
פתיחת סמסטר א
21.10.2020
חופשת חנוכה - אין לימודים
18.12.2020-13.12.2020
יום אחרון ללימודים
26.1.2021
בחינות חורף מועד א
22.2.2021-31.1.2021
חופשה בין הסמסטרים
1.3.2021-23.2.2021
בחינות חורף מועד ב18.3.2021-2.3.2021
ימי מתכונתאין

סמסטר ב

יום היכרות לסטודנטים חדשים
18.3.2021
פתיחת סמסטר ב
21.3.2021
חופשת פסח - אין לימודים1.4.2021-28.3.2021
יום העצמאות15.4.2021-14.4.2021
שבועות17.5.2021-16.5.2021
יום הסטודנט13.5.2021
יום אחרון ללימודים
1.7.2021
בחינות אביב מועד א
29.7.2021-5.7.2021
בחינות אביב מועד ב22.10.2021-6.10.2021
ימי מתכונתיום ג' מתכונת יום ה' 11.5.2021

סמסטר קיץ

פתיחת סמסטר קיץ
1.8.2021
יום אחרון ללימודים
4.10.2021
בחינות סמסטר קיץ מועד א
21.10.2021-5.10.2021
ימי מתכונתיום א' מתכנות יום ד' 5.9.2021