מבנה שנת הלימודים בטכניון

שנת הלימודים מחולקת לשלושה סמסטרים:

סמסטר א - מאוקטובר עד ינואר.
סמסטר ב - ממרץ עד יוני.
סמסטר קיץ - מאוגוסט עד ספטמבר.

רוב מסלולי ההרשמה נפתחים רק בסמסטר א. ראו פירוט בטבלת מסלולי הרשמה ולימודים ומועדי פתיחתם.
חלק קטן ממסלולי ההרשמה נפתח פעמיים בשנה: בסמסטר א ובסמסטר ב. תוכנית הלימודים זהה בשני הסמסטרים כך שאין צורך להמתין שנה אם לא נבחנתם בבחינה פסיכומטרית במועד הנדרש או שקיבלתם שיפור ציוני בגרות מאוחר (אין הרשמה לסמסטר קיץ). 

 לוח השנה האקדמית לשנה"ל תשע"ט

סמסטר א

יום היכרות לסטודנטים חדשים
18.10.2018
פתיחת סמסטר א
21.10.2018
חופשת חנוכה - אין לימודים
2.12.2018 - 7.12.2018
יום אחרון ללימודים
24.1.2018
בחינות סמסטר א
28.1.2019 - 19.2.2019
חופשה בין הסמסטרים
20.2.2019 - 26.2.2019

סמסטר ב

יום היכרות לסטודנטים חדשים
14.3.2019
פתיחת סמסטר ב
17.3.2019
חופשת פסח - אין לימודים
19.4.2019 - 26.4.2019
יום העצמאות
6.5.2019
שבועות9.6.2019
יום אחרון ללימודים
27.6.2019
בחינות סמסטר ב
3.7.2019 - 26.7.2019

סמסטר קיץ

פתיחת סמסטר קיץ
28.7.2019
יום אחרון ללימודים
12.9.2019
בחינות סמסטר קיץ
16.9.2019 - 7.10.2019